Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

1. Wrzutnia biblioteczna służy do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

2. Poprzez wrzutnię można zwracać materiały wypożyczone ze wszystkich placówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

3. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób i pojedyńczo.Małe, cienkie książki można zwracać frontowym otworem, skierowane GRZBIETEM DO ŚRODKA!Duże i obszerne ksiązki należy zwracać górnym otworem po podniesieniu klapy, GRZBIETEM SKIEROWANYM DO SIEBIE!

5. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni od wtorku do soboty.

6. Materiały biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni będą zdejmowane z konta czytelnika w ciągu 12godz. po opróżnieniu wrzutni.

7. Oddanie poprzez wrzutnię przetrzymanych zbiorów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.

8. W momencie stwierdzenia nieodnotowanego wcześniej zniszczenia oddanych zbiorów, Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia oraz dochodzenia roszczeń.

9. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.

10. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.1 oraz darów.

11. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2022 roku.