Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Regulamin usługi bibliotecznej "Książka na telefon"

Regulamin usługi bibliotecznej „Książka na telefon”
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ślemieniu

 

 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu (dalej jako Biblioteka) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Książka na telefon” .

 2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.

 3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, chore, niepełnosprawne bądź niemające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie gminy Ślemień.

 4. W ramach usługi „Książka na telefon” usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.

 5. Zbiory biblioteczne będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w ustalonym z czytelnikiem terminie.

 6. Prawo korzystania z usługi ,, Książka na telefon” nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.

 7. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki zgodnie z § 1 ust. 4 i ust. 5 Regulaminu Korzystania z Biblioteki.

 8. Książki można zamawiać telefonicznie w Bibliotece, w godzinach pracy placówki tj.: od wtorku do piatku 9.00 – 16.30 oraz w soboty 9.00 – 14.00 lub pisząc na adres kontakt@bibliotekaslemien.pl.

 9. Czytelnik chcący skorzystać z usługi powinien:
  a. zgłosić telefonicznie takie zapotrzebowanie i dokonać zapisu z pomocą Bibliotekarza,
  b. udostępnić dane osobowe niezbędne do wypełniania zobowiązania,
  c. poświadczyć je własnoręcznym podpisem, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu usługi „Książka na telefon” oraz Regulaminu Korzystania z Biblioteki.

 10. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu zgodnie z pkt. 9.

 11. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonych pozycji, Czytelnik zobowiązany jest zgłosić telefonicznie lub drogą e-mail zapotrzebowanie na odbiór materiałów przez pracownika Biblioteki przed upływem terminu zwrotu.

 12. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa § 5 Regulaminu korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

 

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książe na okres nie dłuższy niż dwa miesiące.

 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.

   

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

 2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.bibliotekaslemien.pl. oraz wywieszane są w widocznym miejscu w Bibliotece.

 3. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.bibliotekaslemien.pl oraz wywieszenie w widocznym miejscu w Bibliotece. Po upływie 21 dni od podania  informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021 roku.

 logo Biuletynu Informacji Publicznej

ePUAP

logo serwisu społecznościowego fb

 

Logo akcji Biblioteka Przyjazna Seniorom

Logo akcji mała książka wielki człowiek

Logo Katalogu on-line

Logo biblioteki internetowej Wolne Lektury

logo serwisu w bibliotece.pl

Logo Biblioteki Narodowej

Projekty:

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Imieniny