Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCi

 

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących użytkowników naszych serwisów jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, aby państwo czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z tych serwisów internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas państwa danych osobowych, przysługujące państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 123, Tel. 570990541, E-mail:kontakt@bibliotekaslemien.pl   reprezentowana przez Dyrektora.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych użytkowników jest możliwość korzystania z ofert i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.

Biblioteka przetwarza dane osobowe użytkowników w celu prawidłowego wykonania usług związanych z realizacją zadań na podstawie: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018r. poz.574 z późn. zm.),art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.2016 poz. 1068 z późn. zm.), art. 114 Ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn zm.) oraz statutu Gminnej Biblioteki Publicznej, co oznacza, że przetwarzane dane mogą być niezbędne min. do:

- zarejestrowania się w serwisach biblioteki, udostępniania zbiorów,

- egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

- dochodzenia ewentualnych roszczeń finansowych związanych z wypożyczonymi zbiorami,

- wykonywania obowiązków statystycznych

- dostarczenia czytelnikom indywidualnych świadczeń,  mieszczących się w obowiązkach
  biblioteki,

- w celach promocyjnych – promocja wydarzeń kulturalnych związanych z działalnością biblioteczną

- składania pism, wniosków i prowadzenia innych spraw.

Serwis BIP oraz www nie zbierają danych osobowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Art.6, ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyrażenie zgody na przetwarzanie państwa danych osobowych (Art.6, ust.1 lit. a) jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w serwisach lub wykonanie przez administratora czynności za pośrednictwem serwisu. Obecnie Serwis BIP oraz www nie zbierają danych osobowych.

W momencie przetwarzania przez Bibliotekę danych osobowych przysługują państwu następujące prawa:

1. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania swojej zgody - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez państwa celu przetwarzania, lub też wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte w serwisach państwa konto użytkownika, a dane nie będą przez Bibliotekę przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. W każdej chwili można żądać by Biblioteka usunęła dane użytkownika – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte  konto użytkownika w serwisach a państwa dane nie będą przez Bibliotekę przetwarzane.

3. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno
w całości jak i we wskazanym przez państwa celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta użytkownika w serwisach a dane nie będą przez Bibliotekę przetwarzane.

4. Można zażądać  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – Biblioteka postąpi zgodnie z państwa decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. W każdej chwili można zażądać poprawy bądź sprostowania swoich danych osobowych.

6. Można żądać przekazania posiadanych przez Bibliotekę państwa danych do innego podmiotu.
W tym celu należy skontaktować się z nami osobiście podając nazwę i adres podmiotu, któremu należy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. jakie dane użytkownika należy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez państwa tego żądania. Potwierdzenie żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi
od osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili można zażądać od Biblioteki informacji o zakresie przetwarzania przez swoich twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu przetwarzania przysługuje Użytkownikom,  którzy nie maja zobowiązań wobec Biblioteki.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych  

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: kontakt@bibliotekaslemien.pl
  2. Telefonicznie: 570 990 541
  3. Listownie na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 124

Powierzenie przetwarzania danych

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 124 –jako administrator danych-może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym
z Biblioteką w zakresie niezbędnym dla realizacji jej celów statutowych, min. utrzymania sprawności techniki teleinformatycznej i oprogramowania, monitorowania przetwarzania danych w systemach informatycznych, hostingu itp. Dane osobowe użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim i profilowane.

Dane osobowe użytkowników serwisów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.


Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są  plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputerom, smartfonom, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkownika i raportowania. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej; jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane automatycznie w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej szczegółów zawiera „POLITYKA COOKIES” zamieszczona w niniejszym serwisie BIP.