Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

Konkurs fotograficzny "Domowa biblioteczka"

Utworzono dnia 23.01.2024
Kochani! Jak co roku, o tej samej porze ???? ogłaszamy KONKURS FOTOGRAFICZNY "Domowa biblioteczka". Tym razem nagrodami w Konkursie są VOUCHERY podarunkowe do salonów EMPIK.
????W Kalendarzu Świąt Nietypowych 22 stycznia to Dzień Fotografowania Domowej Biblioteczki???? dlatego w 2022 roku zrodził się pomysł na promocję nietypowych świąt czytelniczych.
Z Waszych opowieści wiemy, że kolekcje książek, które posiadacie w swoich zbiorach sięgają dziesiątek tytułów, a lista kolejnych tytułów do przeczytania nigdy nie maleje???? dlatego ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU BEZ WZGLĘDU NA WIEK
????????????‍♀️????‍???? ????‍????????????????
Poniżej załączamy Wam Regulamin konkursu.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Domowa biblioteczka"
Organizator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu.
Cele konkursu:
- prezentacja domowej kolekcji książek,
- popularyzacja zbierania książek w formie papierowej,
- pobudzenie aktywności twórczej,
- upowszechnianie czytelnictwa,
- popularyzacja nietypowych świąt
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest organizowany dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Ślemień.
2. Konkurs rozpoczyna się 23 stycznia 2024r.,
3. Termin składania prac upływa 23 lutego 2024r.;
4. Termin ogłoszenia wyników konkursu 27.02.2024 r.
5. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@bibliotekaslemien.pl wpisując w temacie "Konkurs fotograficzny".
6.W e-mailu zgłaszającym zdjęcie do udziału w Zabawie należy podać:
– imię i nazwisko
– wpisać poniższą klauzulę: Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad.
W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie konieczne jest przesłanie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika poniższego Oświadczenia:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………….w konkursie „Domowa biblioteczka”, organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konkursu.
7. Zadaniem uczestników konkursu jest sfotografowanie własnej domowej biblioteczki i wysłanie zdjęcia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.
8. Przez „biblioteczkę” Organizator rozumie miejsce, w którym czytelnik przechowuje swoje zbiory książkowe, bez względu na rozmiar tego miejsca, usytuowanie i formę przechowywania.
9. Z chwilą nadesłania, zdjęcie przechodzi na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: w formie prezentowania prac w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
10. Fotografie oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę: jakość techniczną wykonania fotografii(np. ostrość), zgodność z tematem, formę prezentacji zbiorów, kreatywność. Decyzje jury są ostateczne.
11. Spośród nadesłanych zdjęć zostaną wybrane trzy biblioteczki, których właściciele otrzymają nagrodę.
12. Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani mailowo. Wyniki konkursu zostaną również umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz profilu Facebook.
13. Nagrodami w konkursie są vouchery podarunkowe do salonów Empik. Za zdobycie I miejsca voucher w kwocie 100,00zł, za miejsce II oraz III voucher w kwocie 50,00zł.
16. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 570 990 541 oraz e-mail: kontakt@bibliotekaslemien.pl lub bezpośrednio w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu (ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień).
17. Prace niezgodne z regulaminem bądź przesłane bez wymienionych w punkcie 6 Oświadczeń nie będą oceniane.
18. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 124 w Ślemieniu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@bibliotekaslemien.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu fotograficznego "Domowa biblioteczka" na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U.2018 poz. 1191.). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą media, w których będą publikowane prace konkursowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród zwycięzcom konkursu. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do konkursu. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie.
 

 logo Biuletynu Informacji Publicznej

ePUAP

logo serwisu społecznościowego fb

 

Logo akcji Biblioteka Przyjazna Seniorom

Logo akcji mała książka wielki człowiek

Logo Katalogu on-line

Logo biblioteki internetowej Wolne Lektury

logo serwisu w bibliotece.pl

Logo Biblioteki Narodowej

Projekty:

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 29

W poprzednim tygodniu: 30

W tym miesiącu: 73

W poprzednim miesiącu: 201

Wszystkich: 5254